Fyzioterapie znamená léčení pohybem. Ve skutečnosti se jedná o soubor manuálních a pohybových metod, které by měly vést ke zlepšení Vašich pohybových problémů.

     Každá pohybová porucha má za následek nebo je následkem určité poruchy funkce (nejčast
ěji pohybové), a to na různé úrovni pohybového aparátu (svaly, klouby, kůže a podkoží, svalová souhra apod.) Také strukturální poruchy (artróza, úrazy, zlomeniny atd.) mohou způsobovat porušení pohybové funkce v  lidském organismu.

     Fyzioterapie ma za cíl klienta/pacienta komplexn
ě vyšetřit, najít klíčovou oblast jeho potíží a následně mu stanovit optimální (fyzioterapeutický/rehabilitační) plán. Tento plán je naplňován při jednotlivých návštěvách zde a každý klient/pacient má vhodné cvičení na doma. Cvičení na doma nepodceňujte!!!
     Je třeba si uv
ědomit, že na jedné terapii máme jen 20 - 25 minut času, kdežto doma si můžete času najít více a intenzivním cvičením si rychleji pomoci.


Created by Physiocenter                Copyright © 2009