V Physiocenter pracují dva fyzioterapeuti.

Eva Kučerová pochází z Horky nad Moravou u Olomouce a vystudovala magisterský obor fyzioterapie na fakult
ě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Filip Mareš pochází z Krom
ěříže a také vystudoval magisterský obor fyzioterapie na fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Poté jsme pracovali v nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, převážn
ě na ambulantní rehabilitaci.

Teď je naším cílem pomoci vám, klientům/pacientům z Krom
ěříže a okolí od Vašich pohybových obtíží!

Naše krédo je: "každý má nárok na plnohodnotnou zdravotní péči"

Created by Physiocenter                Copyright © 2009